Search…
SUBSCRIBE
Sign out
Salbabida
Romantic
Ongoing
Author :mikkieugenio
Latest Release : 11 Sparks
8.0
About Chapters

Synopsis

Nagkita muli ang magkaibigang si Justine at Jude matapos ang ilang taon. Samahan sila sa kanilang pag-iikot sa Cubao habang bumabalik ang mga ala-ala, emosyon at tanong na matagal na nilang tinatago sa isa't isa.

"...there are times that you have to ask the tough questions kung iyon lang ang paraan para makapag-move-on ka. Kapag naipon iyon sa puso mo, mabubulok lang at baka magka-cancer ka pa....

Chapters

Latest Release : 11 Sparks 2020-02-19 04:07
Read novels on Webnovel app to get:
DOWNLOAD APP
MAYBE LATER